• Energi generellt
 • Kärnkraft
 • Säkerhetsanalys
 • Konstuktionsförutsättningar
 • Mekanisk integritet
 • Samfunktionsanalys (BoP)
 • Systemanalys
 • Felträdsanalys
 • Författningssamlingar
 • Guider och krav
 • Team lead
 • Projektledning
 • Föreläsningar
 • Seminarier och konferenser

Mer än 25 års erfarenhet

Torsten Dilot bistår med specialistkunskap för hela kärnkraftsanläggningar, alltså för både reaktor- och turbinsystem. Torsten har en gedigen erfarenhet och en djup kunskap om säkerhets- och transientanalyser, frekvensanalyser, samfunktionsanalyser (BoP), belastningsunderlag och konstruktionsförutsättningar för mekaniska anordningar (KFM) inkluderat mekanisk integritet. Reguljära författningssamlingar utgör alltid en central del i arbetet. Dilot Consulting/Berotec erbjuder också erfarenhet i team leading och bidrar med attityd och team spirit. Attityd och spirit, med fördel kombinerat med gott humör och nära till skratt, skapar kvalitet!

Mer än 25 års erfarenhet

Torsten Dilot bistår med specialistkunskap för hela kärnkraftsanläggningar, alltså för både reaktor- och turbinsystem. Torsten har en gedigen erfarenhet och en djup kunskap om säkerhets- och transientanalyser, frekvensanalyser, felträdsanalyser (FTA), systemanalys, samfunktionsanalyser (BoP), belastningsunderlag och konstruktionsförutsättningar för mekaniska anordningar (KFM) inkluderat mekanisk integritet.

Reguljära författningssamlingar utgör alltid en central del i arbetet. Dilot Consulting/Berotec erbjuder också erfarenhet i team leading och bidrar med attityd och team spirit. Attityd och spirit, med fördel kombinerat med gott humör och nära till skratt, skapar kvalitet!

 • Energi generellt
 • Kärnkraft
 • Säkerhetsanalys
 • Konstruktions-
 • förutsättningar
 • Mekanisk integritet
 • Samfunktionsanalys (BoP)
 • Systemanalys
 • Felträdsanalys
 • Författningssamlingar
 • Guider och krav
 • Team lead
 • Projektledning
 • Föreläsningar
 • Seminarier och konferenser

Mer än 25 års erfarenhet

Torsten Dilot bistår med specialistkunskap för hela kärnkraftsanläggningar, alltså för både reaktor- och turbinsystem. Torsten har en gedigen erfarenhet och en djup kunskap om säkerhets- och transientanalyser, frekvensanalyser, felträdsanalyser (FTA), systemanalys, samfunktionsanalyser (BoP), belastningsunderlag och konstruktionsförutsättningar för mekaniska anordningar (KFM) inkluderat mekanisk integritet. Reguljära författningssamlingar utgör alltid en central del i arbetet. Dilot Consulting erbjuder också erfarenhet i team leading och bidrar med attityd och team spirit. Attityd och spirit, med fördel kombinerat med gott humör och nära till skratt, skapar kvalitet!

Seminarier och konferenser

Seminarier och konferenser


Torsten Dilot både gillar och har erfarenhet av att både hålla och arrangera föreläsningar, seminarier, workshops och presentationer.

Shanghai - ICPVT-14 Conference 23-26 September, 2015 Pressure Vessel Technology - Presentation Design and AnalysisShanghai - East China University of Science and Technology 19 Oktober, 2015 - Föreläsning för studenterna om energi, kärnkraft och karriärerfarenheter

Västerås 21 April, 2016 - Seminarium och Workshop Energi nu och I framtiden – Ordförande för seminariet, Presentation - Post Fukushima Krav och åtgärder


Stockholm 28 April, 2016 - Seminarium i Sveriges Riksdag - Medarrangör, Presentation - Energy i allmänhet

Shanghai - ICPVT-14 Conference 23-26 September, 2015 Pressure Vessel Technology - Presentation Design and AnalysisShanghai - East China University of Science and Technology 19 Oktober, 2016 - Föreläsning för studenterna om energi, kärnkraft och karriärerfarenheter

Västerås 21 April, 2016 - Seminarium och Workshop Energi nu och I framtiden – Ordförande för seminariet, Presentation - Post Fukushima Krav och åtgärder


Stockholm 28 April, 2016 - Seminarium i Sveriges Riksdag - Medarrangör, Presentation - Energy i allmänhet

Ny kärnkraftsteknik för kommersiellt bruk – Gen IV

Torsten Dilot har även erfarenhet av nästa generations kärnkraft; Generation IV (Gen IV) reaktorer. Under senhösten 2015 gjorde en arbetsgrupp på Berotec, med Torsten som ledande specialist och teknisk projektledare, en studie som skulle resultera i en rekommendation “go”, “no-go” eller “warning”, gällande ett nyutvecklat Gen IV reaktorkoncept. Studien innebar en djupare beskrivning och analys av teknologin inkluderat material, en bedömning av marknaden, organisationen hos företaget bakom reaktorn och finanser. Det genomfördes SWOT analyser på de fyra områdena, dvs teknologi, marknad, organisation och finanser, vilka beskrevs i detalj och rapporterades till kunden, ett europeiskt investment företag för hållbar energi.

Torsten är övertygad om att Gen IV reaktorer idag har en lovande framtid, då materialproblemen är i princip lösta. Speciellt ur miljösynvinkel bör Gen IV reaktorer ha en lovande framtid. Genom att använda Gen IV kärnreaktorer kan existerande kärnbränsleavfall återanvändas minst 25 gånger innan dess energiinnehåll är förbrukat. Resulterande mängd kärnbränsleavfall kommer också endast vara en bråkdel jämfört med dagens kärnbränsleavfall. Kärnkraft är också en klimatneutral och följaktligen en klimatvänlig energikälla. Sett ur ett tidsperspektiv om några tusen år kan kärnbränsleavfallet dessutom anses vara en förnybar energikälla.

Ny kärnkraftsteknik för kommersiellt bruk
– Gen IV

Torsten Dilot har även erfarenhet av nästa generations kärnkraft; Generation IV (Gen IV) reaktorer. Under senhösten 2015 gjorde en arbetsgrupp på Berotec, med Torsten som ledande specialist, en studie som skulle resultera i en rekommendation “go”, “no-go” eller “warning”, gällande ett nyutvecklat Gen IV reaktorkoncept. Studien innebar en djupare beskrivning och analys av teknologin inkluderat material, en bedömning av marknaden, organisationen hos företaget bakom reaktorn och finanser. Det genomfördes SWOT analyser på de fyra områdena, dvs teknologi, marknad, organisation och finanser, vilka beskrevs i detalj och rapporterades till kunden, ett europeiskt investment företag för hållbar energi.

Torsten är övertygad om att Gen IV reaktorer idag har en lovande framtid, då materialproblemen är i princip lösta. Speciellt ur miljösynvinkel bör Gen IV reaktorer ha en lovande framtid. Genom att använda Gen IV kärnreaktorer kan existerande kärnbränsleavfall återanvändas minst 25 gånger innan dess energiinnehåll är förbrukat. Resulterande mängd kärnbränsleavfall kommer också endast vara en bråkdel jämfört med dagens kärnbränsleavfall. Kärnkraft är också en klimatneutral och följaktligen en klimatvänlig energikälla. Sett ur ett tidsperspektiv om några tusen år kan kärnbränsleavfallet dessutom anses vara en förnybar energikälla.

Om Dilot Consulting och Torsten Dilot

Torsten Dilot

Dilot Consulting AB (tidigare Consulting Dilot) grundades av Torsten Dilot under 2004 samtidigt som Dilot Consulting tecknade samarbetsavtal med Berotec AB. Torsten Dilot är civilingenjör Teknisk Fysik med examen hösten 1987. Efter examen fick han anställning på ABB Atom i början av 1988. På ABB Atom, sedermera Westinghouse (1999), byggde han upp sin kunskap och erfarenhet inom kärnkraft. Efter 15 år på ABB Atom/Westinghouse handplockades Torsten till ett MedTech företag, Medical Products Octagon AB, på grund av hans erfarenheter som säkerhetsanalysexpert, vilket kräver att man är medveten om betydelsen av hög kvalitet.

Efter ungefär ett år som Manager Quality and Production på Medical Products Octagon, fortsatte han sin professionella karriär genom att grunda Dilot Consulting och samtidigt ingå samarbetsavtal med Berotec. När Torsten startade sitt samarbete med Berotec 2004, nu som konsult, återvände han till energiindustrin i allmänhet och kärnkraftverk specifikt. År 2017 lämnade Torsten Berotec och startade ett samarbete med ÅF. Torsten är Competence Area Manager Energy pararellt till hans roll som konsult. Mot kund representerar alltid Torsten hans samarbetspartner (tidigare Berotec numera ÅF).

Om Dilot Consulting och Torsten Dilot

Torsten Dilot

Dilot Consulting AB (tidigare Consulting Dilot) grundades av Torsten Dilot under 2004 samtidigt som Dilot Consulting tecknade samarbetsavtal med Berotec AB. Torsten Dilot är civilingenjör Teknisk Fysik med examen hösten 1987. Efter examen fick han anställning på ABB Atom i början av 1988. På ABB Atom, sedermera Westinghouse (1999), byggde han upp sin kunskap och erfarenhet inom kärnkraft. Efter 15 år på ABB Atom/Westinghouse handplockades Torsten till ett MedTech företag, Medical Products Octagon AB, på grund av hans erfarenheter som säkerhetsanalysexpert, vilket kräver att man är medveten om betydelsen av hög kvalitet.

Efter ungefär ett år som Manager Quality and Production på Medical Products Octagon, fortsatte han sin professionella karriär genom att grunda Dilot Consulting och samtidigt ingå samarbetsavtal med Berotec. När Torsten startade sitt samarbete med Berotec 2004, nu som konsult, återvände han till energiindustrin i allmänhet och kärnkraftverk specifikt. År 2017 lämnade Torsten Berotec och startade ett samarbete med ÅF. Torsten är Competence Area Manager Energy pararellt till hans roll som konsult. Mot kund representerar alltid Torsten hans samarbetspartner (tidigare Berotec numera ÅF).

Torsten Dilot

“Torsten har en lång teknisk erfarenhet. Han har en specialistkompetens inom säkerhets- och konstrukt-ionsanalyser, transientanalys, systemanalys, mekanisk integritet, oberoende och teknisk granskning inom energibranschen i allmänhet och framförallt inom kärnkraftsområdet. Han besitter också en bred generell kunskap om hela energiområdet. Med sin spirit och med sitt noggranna och lyhörda arbetssätt får Torsten mycket uppskattning.”

Håkan Mildh Svensson
Grundare och ordförande, Berotec AB

“Torsten har en lång teknisk erfarenhet. Han har en specialistkompetens inom säkerhets- och konstrukt-ionsanalyser, transientanalys, systemanalys, mekanisk integritet, oberoende och teknisk granskning inom energibranschen i allmänhet och framförallt inom kärnkraftsområdet. Han besitter också en bred generell kunskap om hela energiområdet. Med sin spirit och med sitt noggranna och lyhörda arbetssätt får Torsten mycket uppskattning.”


Håkan Mildh Svensson
Grundare och ordförande, Berotec AB

News

Torsten Dilot will, at coming Inspecta Nuclear Technology symposium in Stockholm the 16th - 17th November 2016, give a presentation about the topics Safety Analysis och System Safety. What challenges do we have in these fields regarding transition from power operational to service operation? What challenges are there regarding occurred incidents? How to interpret new requirements? Differences interpreting the consequences of the Fukushima accident in the world?

News

Torsten Dilot will, at coming Inspecta Nuclear Technology symposium in Stockholm the 16th - 17th November 2016, give a presentation about the topics Safety Analysis och System Safety. What challenges do we have in these fields regarding transition from power operational to service operation? What challenges are there regarding occurred incidents? How to interpret new requirements? Differences interpreting the consequences of the Fukushima accident in the world?

News

Torsten Dilot will, at coming Inspecta Nuclear Technology symposium in Stockholm the 16th - 17th November 2016, give a presentation about the topics Safety Analysis och System Safety. What challenges do we have in these fields regarding transition from power operational to service operation? What challenges are there regarding occurred incidents? How to interpret new requirements? Differences interpreting the consequences of the Fukushima accident in the world?

News

Torsten Dilot will, at coming Inspecta Nuclear Technology symposium in Stockholm the 16th - 17th November 2016, give a presentation about the topics Safety Analysis och System Safety. What challenges do we have in these fields regarding transition from power operational to service operation? What challenges are there regarding occurred incidents? How to interpret new requirements? Differences interpreting the consequences of the Fukushima accident in the world?

  Kontakt

  Dilot Consulting AB

 • Torsten Dilot
 • Competence Area Manager Energy
 • Värmlandsvägen 10
 • 722 44 Västerås
 • +46 (0)70 401 91 37
 • torsten.dilot@dilotenergy.com

Dilot Consulting AB

 • Torsten Dilot
 • Competence Area Manager Energy
 • Värmlandsvägen 10
 • 722 44 Västerås
 • +46 (0)70 401 91 37
 • torsten.dilot@dilotenergy.com